Missie – Visie

Home » Over Fascia College » Missie – Visie

Missie

Het onderwijs door de vzw Educatieve Lichaamsbeweging (ELB) aangeboden spitst zich toe op het concept “presence” zoals ontwikkeld aan het wetenschappelijk onderzoekscentrum “Centre d’Etude et de Recherche Appliquée en Psychopedagogie perceptive (CERAP) in Porto o.l.v. Prof. em. Danis Bois.

De kennis en vaardigheden van dit onderwijs zijn gebaseerd op recente neurofysiologische en fysiopsychologische  wetenschappelijke bevindingen over het functioneren en bewegen van de mens.

De therapeutische werkwijze en relatie, eigen aan het concept ”presence” zijn toepasbaar binnen de gezondheids- en de welzijnszorg.

Naargelang het accent in de zorg spreekt men van :

 • fasciatherapie,
 • somato-psychopedagogie en
 • perceptieve pedagogie.

De vzw doet al het mogelijke om de theorie van ‘presence’ en zijn toepassingsmogelijkheden wetenschappelijk te onderbouwen. De vzw streeft hierbij naar een samenwerking met wetenschappelijke onderzoekscentra, hoge scholen en universiteiten.

De vzw ELB verbindt er zich toe een sociaal maatschappelijk platform te creëren om met behulp van intervisiegroepen, voordrachten, publicaties, sociale media, contacten binnen gezondheidszorg ….  de theoretische kennis en praktische toepassingsmogelijkheden omtrent het onderwerp ‘presence’ te verspreiden.

fascia
fascia

Visie

De vzw ELB beoogt een kwaliteitsvol gedifferentieerd transdisciplinair onderwijs over gezondheid in al zijn aspecten aan te bieden. Het gehanteerde gezondheidsparadigma wordt mede bepaald door een integratie van verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg en door een holistische benadering van gezondheid.

We zijn continu op zoek naar hoe we onze opleidingen nog beter kunnen maken. De huidige studenten spelen daarin een belangrijke rol, o.a. door hun feedback kunnen wij de kwaliteit van onze opleiding en diensten verbeteren.

 

Waarden en normen

Empathie:
Inlevingsvermogen; emoties en gevoelens van anderen begrijpen (door je te verplaatsten in de ander) zonder deze zelf te ervaren of te beleven.

Engagement:
Situatie dat je ergens bij betrokken bent
Verplichting of belofte met iets of iemand een band te hebben of iets te doen; verbintenis

Respect en waardering:
Niet alleen respect voor onze studenten, onze docenten, onze assistenten en medewerkers maar ook voor de patiënten. De relatie tussen de fasciatherapeut en zijn patiënt is gebaseerd op wederzijds respect.

Respect is hierbij een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.
Waardering die je hebt voor iemand omwille van zijn kwaliteiten.

Nieuwsgierigheid:
Onderzoekend, bevlogenheid

Verantwoordelijkheid:
Aansprakelijkheid in combinatie met de nodige support vertrekkend vanuit waardering.
Men kan erop aangesproken worden indien men zijn verantwoordelijkheid niet neemt.

fascia

Samenstelling bestuursorganen vzw ELB

Huidige Raad van Bestuur (sedert september 2020) bestaat uit:

 • Philip Vandecruys, Voorzitter
 • Bart De Waele, Secretaris
 • Isabel De Keyser
 • Philippe Rosier

Huidige Algemene Vergadering (sedert september 2020) bestaat uit volgende leden:

 • Patrick Maerten – Algemeen Voorzitter
 • Philip Vandecruys
 • Bart De Waele
 • Isabel De Keyser
 • Philippe Rosier
 • Viviane Wolfs
 • Annelien De Smedt
 • Dominique Bourgeois
 • Norhen Gmati-Trabelsi
 • Sophie Van De Put
 • Kathleen Mesdagh

Doel van vzw:

De vereniging onderwijst de methodologie van het paradigma van “het gevoelige” en het concept van “full presence” zoals ontwikkeld aan het wetenschappelijk onderzoekscentrum “Centre d’Etude et de Recherche Appliquée en Psychopédagogie Perceptive” (CERAP) o.l.v. Prof. Em. D. BOIS aan professionelen binnen verschillende beroepsgroepen met als doel hun beroepsspecifieke vaardigheden te verrijken. Ze baseert zich daarbij ook op de recente wetenschappelijke bevindingen omtrent “connective tissue” en het belang ervan in het bewegen en functioneren van een persoon.

Om dit doel te bereiken is het voorwerp van de vereniging de organisatie van onderwijs:

 • De Fasciatherapie vormt de basisopleiding. De methodologie van het paradigma van “het gevoelige” en het concept van “full presence” wordt onderwezen binnen een context en programma die zich specifiek richten naar de kinesitherapeut.

Een aangepast programma wordt aangeboden aan andere doelgroepen:

 • De opleiding SomatoPsychoPedagogie (SPP) met als doelgroep alle andere professionelen, werkzaam binnen de gezondheidszorg zoals geneesheren, verplegers/verpleegsters, ergotherapeuten, psychotherapeuten, psychologen, pedagogen …
 • De opleiding Perceptieve Pedagogie (PP) met als doelgroep alle anderen binnen de domeinen van coaching, communicatie, management, onderwijs, kunst. …

De VZW doet al het mogelijk om de methode wetenschappelijk te onderbouwen en aan onderzoek te onderwerpen. Ze streeft hierbij naar een samenwerking met wetenschappelijke onderzoekscentra, hoge scholen en universiteiten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod en relevante informatie over fasciatherapie